Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 5/1/2016
Lượt đọc: 27

Thông tu 07/2013 về tính tiền thừa giờ

Số/Ký hiệu: 07/2013
Ngày ban hành: 5/1/2016
Ngày có hiệu lực: 5/1/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088