Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 20/2/2016
Lượt đọc: 26

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số/Ký hiệu: 12/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/3/2011
Ngày có hiệu lực: 15/5/2011
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088