Chủ nhật, 13/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 415

Thời khóa biểu số 1 - buổi chiều ( Thực hiện từ 16-8-2017)

 

THỨ
TIẾT

10A1

(Mai)

10A2

(Nhung)

10A3

(Cường)

10A4

(Hồng)

10A5

(Lữ)

10A6

(B Hoa)

10A7

(Thảo)

10A8

(Hoàn)

 

 

2

1

GDCD - Quyên

Văn - Cường

Sinh - Kim

Văn - Nghi

Văn - Hải

Địa - Hoài

Toán - Thảo

Lý - Tùng

 

 

2

Tin - Việt

Lý - Nhung

VănBS - Cường

VănBS - Nghi

Văn - Hải

C Nghệ - B Hoa

Toán - Thảo

GDCD - Quyên

 

 

3

Lý - Nhung

Sinh - Lữ

Tin - Việt

Toán - Hồng

Địa - Hoài

Lý - Tùng

Địa - Hoàn

Sinh - Kim

 

 

4

Hoá - Mai

Tin - Việt

Lý - Nhung

ToanBS - Hồng

C Nghệ - B Hoa

ToanBS - Thảo

Lý - Tùng

Địa - Hoàn

 

 

5

Chàocờ - Mai

Chàocờ - Nhung

Chàocờ - Cường

Chàocờ - Hồng

Chàocờ - Lữ

Chàocờ - B Hoa

Chàocờ - Thảo

Chàocờ - Hoàn

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Anh BS - N.Hằng

ToanBS - Hoà

Địa - Hoài

Văn - Nghi

Toán - Lê Yến

GDCD - Quyên

Văn - Cường

Văn - Mừng HĐ

 

 

2

Thể - Đạt

Địa - Hoài

Toán - Hoà

Văn - Nghi

ToanBS - Lê Yến

Lý - Tùng

Văn - Cường

VănBS - Mừng HĐ

 

 

3

Tin - Việt

Thể - Đạt

Toán - Hoà

GDCD - Quyên

Lý - Phùng Hà

NNgữ - B.Hưng

Lý - Tùng

NNgữ - Toàn

 

 

4

Văn - Cường

GDCD - Quyên

Tin - Việt

Lý - Phùng Hà

NNgữ - B.Hưng

Địa - Hoài

NNgữ - N.Hằng

NNgữ - Toàn

 

 

5

Văn - Cường

Tin - Việt

Thể - Đạt

Địa - Hoài

GDCD - Quyên

Anh BS - B.Hưng

Anh BS - N.Hằng

Lý - Tùng

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

VănBS - Cường

Địa - Hoài

GDCD - Quyên

NNgữ - Toàn

GDQP - Đinh Hải

Hoá - Toại

Tin - Trường

Toán - Thảo

 

 

2

Địa - Hoài

VănBS - Cường

Thể - Đạt

Anh BS - Toàn

Tin - Trường

Thể - Lâm

Sử - B Hà

ToanBS - Thảo

 

 

3

Thể - Đạt

Hoá - Mai

ToanBS - Hoà

Hoá - Toại

Sử - B Hà

GDQP - Đinh Hải

GDCD - Quyên

Thể - Lâm

 

 

4

Hoá - Mai

Toán - Hoà

GDQP - Đinh Hải

Thể - Lâm

Địa - Hoài

Tin - Trường

Văn - Cường

Hoá - Toại

 

 

5

Sử - B Hà

Thể - Đạt

Hoá - Mai

Địa - Hoài

Thể - Lâm

Toán - Thảo

VănBS - Cường

Tin - Trường

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

NNgữ - N.Hằng

Sử - B Hà

NNgữ - Toàn

Tin - Trường

NNgữ - B.Hưng

Văn - Hải

Hoá - Toại

GDQP - Đinh Hải

 

 

2

NNgữ - N.Hằng

Toán - Hoà

NNgữ - Toàn

GDQP - Đinh Hải

Anh BS - B.Hưng

Văn - Hải

Thể - Lâm

Hoá - Toại

 

 

3

Toán - Bùi Hằng

Toán - Hoà

Sử - B Hà

NNgữ - Toàn

Văn - Hải

Tin - Trường

NNgữ - N.Hằng

Thể - Lâm

 

 

4

Toán - Bùi Hằng

GDQP - Đinh Hải

Toán - Hoà

NNgữ - Toàn

Hoá - Toại

Thể - Lâm

Tin - Trường

Sử - B Hà

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Lý - Nhung

NNgữ - Thắng

Hoá - Mai

Sinh - Lữ

NNgữ - B.Hưng

Sử - B Hà

Sinh - Kim

Toán - Thảo

 

 

2

Văn - Cường

Anh BS - Thắng

Địa - Hoài

Sử - B Hà

Toán - Lê Yến

Sinh - Kim

Địa - Hoàn

Toán - Thảo

 

 

3

Sinh - Lữ

Lý - Nhung

Văn - Cường

Toán - Hồng

Toán - Lê Yến

NNgữ - B.Hưng

C Nghệ - B Hoa

Địa - Hoàn

 

 

4

Địa - Hoài

Hoá - Mai

Lý - Nhung

Toán - Hồng

Sinh - Lữ

NNgữ - B.Hưng

ToanBS - Thảo

C Nghệ - B Hoa

 

 

5

SHL - Mai

SHL - Nhung

SHL - Cường

SHL - Hồng

SHL - Lữ

SHL - B Hoa

SHL - Thảo

SHL - Hoàn

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán - Bùi Hằng

C Nghệ - B Hoa

Văn - Cường

Lý - Phùng Hà

Tin - Trường

Văn - Hải

Hoá - Toại

NNgữ - Toàn

 

 

2

ToanBS - Bùi Hằng

NNgữ - Thắng

Văn - Cường

C Nghệ - B Hoa

Hoá - Toại

VănBS - Hải

Thể - Lâm

Anh BS - Toàn

 

 

3

NNgữ - N.Hằng

NNgữ - Thắng

NNgữ - Toàn

Thể - Lâm

VănBS - Hải

Hoá - Toại

Toán - Thảo

Tin - Trường

 

 

4

C Nghệ - B Hoa

Văn - Cường

Anh BS - Toàn

Tin - Trường

Lý - Phùng Hà

Toán - Thảo

GDQP - Đinh Hải

Văn - Mừng HĐ

 

 

5

GDQP - Đinh Hải

Văn - Cường

C Nghệ - B Hoa

Hoá - Toại

Thể - Lâm

Toán - Thảo

NNgữ - N.Hằng

Văn - Mừng HĐ

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Việt
Nguồn tin: admin

Viết bình luận

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088