Thứ ba, 27/7/2021, 11:44
Lượt đọc: 105

Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hướng dẫn phúc khảo bài thi TN THPT năm 2021

 
Bước 1. Tải mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi (file đính kèm) hoặc liên hệ với thầy cô giáo viên chủ nhiệm lớp ...
Bước 2. Điền điền đầy đủ thông tin trong đơn và gửi cho thầy Nguyễn Hữu Việt qua email: gv.huuviet@gmail.com bằng file word hoặc bằng ảnh chụp
Lưu ý: Thời gian nộp đơn từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

                                                                                       

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Kính gửi: Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 

Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ........................

Nơi sinh: .....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:.................................

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021:

Tại Điểm thi:........................................................................ Số báo danh: ......................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau (Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo):

STT

Bài thi/Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

  • 1

Toán

 

 

 

  • 2

Ngoại ngữ

 

 

 

  • 3

Ngữ văn

 

 

 

  • 4

Vật lí

 

 

 

  • 5

Hóa học

 

 

 

  • 6

Sinh học

 

 

 

  • 7

Lịch sử

 

 

 

  • 8

Địa lí

 

 

 

  • 9

Giáo dục công dân

 

 

 

Tổng số bài thi/môn thi đề nghị phúc khảo: .................... (bằng chữ .............................)

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                        Hà Nội, ngày         tháng      năm 2021

                                                                                       Thí sinh đề nghị phúc khảo

                                                                                       ( ghi rõ họ tên)

                               

                                                                                    .............................................................................

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

98