Thứ tư, 19/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 392

Lịch chi tiết hoạt động năm học 2016-2017

 

LỊCH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2016-2016

(kèm theo kế hoạch số …. KH/BLS ngày… tháng 9 măm 2016)

 

TT

Tháng

Nội dung hoạt động

1

8/2016

- 01/8 Họp toàn thể cơ quan

- Tổ chức ôn và thi lại cho học sinh yếu

- Chấm thi lại, xét duyệt lên lớp và rèn luyện hạnh kiểm trong hè

- Lao động, chuận bị csvc cho năm học mới

- 15/8 bắt đầu năm học mới

- Phát động cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam tại các trường

- Bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố

2

9/2016

- Triển khai thiết kế bài giảng E-learning

- Đôn đốc thực hiện cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam .

- 3/9 Họp Ban ĐDCMHS lớp cha mẹ học sinh

- 5/9 Khai giảng năm học mới

- Triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn

- Hội thao GDQP - AN cấp trường , chọn đội tuyển tham gia dự thi cấp cụm trước ngày 17/9. Nộp danh sách đội tuyển về cụm trước ngày 20/9

- 14/9 thi HSG thành phố

-22/9 Hội nghị Ban ĐDCMHS trường, Đại hội chi đoàn giáo viên

- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường và lựa chọn GV tham gia thi GVCN giỏi cấp cụm. Ngày 25/9/2016 nộp danh sách giáo viên chủ nhiệm giỏi về cụm ( 01 đ/c)

- Đại hội Đoàn trường

3

10/2016

- Thi giai điệu tuổi hồng cấp trường 2/10

- Hoạt động chào mừng ngày 20/10

- Thu và chấm bài Em yêu lịch sử Việt Nam 6/10

- Ngày 10/10 nộp bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam về trường cụm trưởng.

- Hội nghị cán bộ, viên chức

- Kí duyệt hồ sơ của giáo viên lần 1

- Dự thi GVCN giỏi cấp cụm .

- Tham gia Hội thao GDQP - AN cấp cụm trường

- Thi gia điệu tuổi hồng cấp cụm

- 17/10 phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

- Thao giảng đợt 20/11

4

11/2016

- Thao giảng đợt 20/11

- Tổ chức thi GVDG cấp trường các môn GDCD, Lịch sử, Sinh học và gửi danh sách giáo viên dự thi cấp cụm 01 GV/ môn về trường cụm trưởng

- Thi GVCN giỏi cấp thành phố ( nếu có )

- Hội thao GDQP - An cấp Thành phố( nếu có)

-14/11 tổng kết thảo giảng, các hoạt động của học sinh

-18/11 tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

5

12/2016

-Tham dự Hội thi GVDG cấp cụm các môn GDCD, Lịch sử, Sinh học

- Kiểm tra học kỳ toàn thành phố lớp 12 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

- Giáo viên bộ môn hoàn thành điểm trên sổ điểm điện tử trước ngày 22/12

- GVCN hoàn thành xếp loại đánh giá học sinh trước ngày

24/12

- 27/12 bắt đầu học kì 2

6

01/2017

- 8/1/2017 hop cha mẹ học sinh các lớp

- Họp tổ bình xét thi đua học kì 1

- Sơ kết học kì 1

- Ôn luyện đội tuyển Học sinh lớp 10,11 tham dự Olympic các bộ môn văn hóa cấp cụm.

- Sơ kết hoạt động Ban Đ D CMHS trường

 

7

02/2017

- Tham dự hội thi GVDG cấp thành phố các môn GDCD, Lịch sử, Sinh học (nếu có )

- Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi cấp cụm

- Tham gia Thi đấu cầu lông, bóng bàn cấp cụm ( Công đoàn tổ chức)

- Chọn đội tuyển Học sinh lớp 10,11 tham dự Olympic các bộ môn văn hóa cấp cụm. ( 03 HS/ Môn)

- 27/2/ 2017 phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thao giảng đợt 26/3

8

03/2017

- Tổ chức các hoạt động 8/3

-Thao giảng đợt 26/3

- Tổ chức các hoạt đông đợt 26/3

- Kí hồ sơ giáo viên lần 2

- Tham dự thi Olympic các bộ môn văn hóa cấp cụm

9

04/2017

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đối với lớp 12 các môn: Toán, Văn , Ngoại ngữ.

- Chuẩn bị hồ sơ thi quốc gia cho học sinh

10

05/2017

- Kiểm tra chéo hồ sơ thí sinh dự thi THPT Quốc gia

- 10/5/2017 giáo viên bộ môn hoàn thành điểm cho học sinh trên sổ điểm điện tử và học bạ

- 15/5/2017 GVCN hoàn thành việc xếp loại đánh giá học sinh

-16 – 20/5/2017 nhà trường duyệt kết quả trên học bạ

- 22/5/2017 họp tổ bình xét thi đua năm học

- 24/5/2017 Tổng kết năm học

- 25/5/2017 tổng kết Ban Đ DCMHS

11

06/2017

- Hoàn thiện các báo cáo các hoạt động trong năm học

-Tham gia tuyển sinh vào 10

12

07/2017

- Tham gia kỳ thi THPT quốc gia

-Tổng kết hoạt động cụm.

 

Trên đây là dự kiến các hoạt động trong năm học 2016-2017. Trong quá trình triển khai sẽ có những bổ sung và điều chỉnh theo tình hình cụ thể.

Tác giả: Nguyễn Văn Sáng
Nguồn tin: admin

Viết bình luận

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088