Thứ sáu, 3/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 562

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn HK2 năm học 2019-2020 do nghỉ dịch Covid - 19 của Bộ giáo dục và đào tạo

Trường THPT Bắc Lương Sơn thông báo đến toàn thể các thầy giáo , cô giáo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT học kì II năm học 2019 - 2020. Đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện.

Tác giả: Nguyễn Hữu Việt
Nguồn tin: Bộ giáo dục

Viết bình luận

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088