Thống kê chuyên mục hỏi đáp

  • Tổng số câu hỏi: 1
  • Tổng số câu trả lời: 2
  • Tổng số câu đã trả lời: 1
2

Trả lời

Câu hỏi được hỏi bởi Nguyễn Hữu Việt vào ngày 05/11/2015
Năm học 2014-2015 trường THPT Bắc Lương Sơn đỗ tốt nghiệp bao nhiêu phần trăm?

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088