Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Thôn 2 - xã Yên Bình - huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088