Thứ ba, 29/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 614

Thông báo xác nhận nhập học và nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/TB-THPTBLS

Thạch Thất, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận nhập học và thu hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 THPT

năm học 2020- 2021.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 -2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho trường THPT Bắc Lương Sơn là: 360 học sinh;

Căn cứ Công văn số 1146/ SGDĐT-QLT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2022;

Căn cứ Công văn số 2010/ SGDĐT-QLT ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 -2022 trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp;

 Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022;

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Bắc Lương Sơn thông báo việc xác nhận nhập học và thu hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 những học sinh có đủ điều kiện sau:

  1. Điều kiện nộp hồ sơ nhập học:

-   Nguyện vọng 1: (Những học sinh dự thi tại trường THPT Bắc Lương Sơn)

                           Học sinh đạt từ: 21,0 điểm trở lên

  • Nguyện vọng 2: (Những học sinh không dự thi tại trường nhưng đã đăng ký nguyện vọng 2 vào trường THPT Bắc Lương Sơn)

                               Học sinh đạt từ: 22,0 điểm trở lên

  • Nguyện vọng 3: (Những học sinh không dự thi tại trường nhưng đã đăng ký nguyện vọng 3 vào trường THPT Bắc Lương Sơn)

                           Học sinh đạt từ: 23,0 điểm trở lên

Lưu ý: Chỉ thu hồ sơ đối với những học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn và đã xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

    II. Thời gian xác nhận nhập học và thu hồ sơ trúng tuyển:

  - Từ 01/7 đến 03/7/2021: Học sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường. Học sinh có thể nộp hồ sơ trúng tuyển trong thời gian trên (nhà trường khuyến khích học sinh nộp hồ sơ ngay sau khi đã xác nhận nhập học để thuận tiện cho quá trình tập hợp hồ sơ).

 - Từ 09/7 đến 12/7/2021: Nhận hồ sơ trúng tuyển theo điểm chuẩn (đối với những học sinh đã xác nhận nhập học từ ngày 01/7 ->03/7/2021 nhưng chưa nộp hồ sơ)

- Thời gian làm việc:

      + Buổi sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

      + Buổi chiều từ: 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Lưu ý:  - Nếu đến hết ngày 03/7/2021 học sinh không xác nhận nhập học coi như học sinh đó không trúng tuyển.

- Nếu đến 17h00 ngày 12/7/2021 những học sinh đã xác nhận nhập học nhưng không đến nộp hồ sơ  thì coi như học sinh đó không trúng tuyển.

     III. Địa điểm thu hồ sơ:

     Phòng văn thư trường THPT Bắc Lương Sơn. (Khu nhà hiệu bộ)

     IV. Người thu hồ sơ:

  • Bàn thu nguyện vọng 1: Đặng Thị Phương, Đinh Thị Thu Hiền.
  • Bàn thu nguyện vọng 2,3: Bùi Thị Khánh Hà, Phạm Văn Bình.

     V. Túi hồ Sơ tuyển sinh gồm có: (Học sinh xếp theo thứ tự)

1) Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bản chính);

2) Phiếu xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp)

3) Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

4) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX (sau đây gọi chung là CSGD) cấp;

5) Học bạ (bản chính);

6) Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực) hoặc xác nhận HS cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn (bản chính, nếu có);

7) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có);

Lưu ý: - Học sinh trúng tuyển tập trung tại trường 03/8/2021.

            - Học sinh đã trúng tuyển phải học ổn định đến hết cấp học tại trường.

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                            HIỆU TRƯỞNG

 

                          

 

                        

                        Th.s Nguyễn Văn Dũng

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088